گفتگو - آرشیو

انتخابات فرانسه؛ چپ یا راست؟
اوضاع به نفع ماکرون است

انتخابات فرانسه؛ چپ یا راست؟

پیروز ایزدی، کارشناس ارشد مسایل فرانسه و اروپا می گوید: گفته شده خانم لوپن وام هایی از بانک های روسیه دریافت کرده و با توجه به مواضع فیون در قبال حمایت از روسیه در سوریه، بحث هایی درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده و بیان می شود که آقای پوتین خواهان ریاست جمهوری آقای فیون یا خانم لوپن است.

ادامه مطلب
انحصار مذاکرات به برجام اشتباه بود
محسن میردامادی در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی:

انحصار مذاکرات به برجام اشتباه بود

در سوریه و یمن، هزینه می‌دهیم اما بهره‌ای نمی‌بریم/ توان نظامی باید قدرت چانه‌زنی دیپلماسی ما را تقویت کند/ می‌توان نوعی تعامل را با دولت ترامپ تعریف کرد/ مسائل سیاست خارجی را نباید حیثیتی کرد.

ادامه مطلب