گفتگو - آرشیو

چین تهدید نظامی علیه آمریکا نیست

نوام چامسکی معتقد است که چین تهدیدی علیه آمریکا به حساب می آید. بر اساس این نظریه این تهدید نظامی نیست، بلکه بر اساس ناکامی واشنگتن در مرعوب ساختن پکن است. وی چین را با ایران مقایسه کرده و تاکید می کند که سرمایه گذران اقتصادی از این جهت متمایل به خروج از ایران شده اند که از هشدارهای آمریکا علیه ایران ترسیده اند.

ادامه مطلب

توافق اسلو یک موفقیت بزرگ بود

پروفسور نورمن فینکل اشتین، یکی از نویسندگان و اساتید سرشناس دانشگاهی در حوزه نزاع فلسطینی/ اسرائیلی است. نظریات فینکل اشتین اغلب جنجالی و گاهی رادیکال بوده اند. با این حال موضع وی از سوی برخی از سازمان های بین المللی از جمله عفو بین الملل مورد حمایت قرار گرفته اند.

ادامه مطلب