گفتگو - آرشیو

آقاى احمدى‌نژاد حقوق ملت ايران را واگذار کرده است

صادق خرازی با انتقاد از عملکرد دولت نهم در بعد سیاست خارجی معتقد است که انديشه موسوى انديشه انقلابى است. انديشه‌اى است که تحول‌خواه است و به دنبال تغيير است. تغيير و تحول‌خواهى او به منظور وادادگى نیست. بلکه او به صورت اساسى به دنبال حفظ ارزش‌هاى راستين است.

ادامه مطلب