آمریکا - آرشیو

مجله هفته/ حمایت سرطانی چاوز از قذافی

مجله هفته/ حمایت سرطانی چاوز از قذافی

روسای جمهور پوپولیست معمولا هواداران قسم خورده ای دارند که می توانند در لباس ها و ظواهر مختلف و در میادینی که رئیس جمهور محبوبشان حضور می یابد، حاضر شوند و ضمن ابراز ارادت به مراد خود، اقشار جامعه را نیز به حمایت و پشتیبانی بی چون و چرا از او تشویق کنند.

ادامه مطلب