خاورمیانه - آرشیو

رقابت ترکیه و ایران در عراق و منطقه
اصرار اردوغان در مورد موصل برای چیست؟

رقابت ترکیه و ایران در عراق و منطقه

محمدعلی دستمالی، کارشناس سیاسی مسایل منطقه: موصل جرابلس نیست اما باید پذیرفت که عملیات سپر فرات، ابزارها و امکاناتی برای آنکارا به وجود آورده که می توان گفت؛ ترکیه در سوریه، در رقابت با ایران و در تقابل با روسیه، تاحدی از دست بالا برخوردار شده است.

ادامه مطلب
مصر و رویای رهبری جهان عرب
جایگاهی که عربستان به دنبال آن است

مصر و رویای رهبری جهان عرب

رحمان قهرمانپور، تحلیلگر مسایل بین الملل: پان عربیسم ناصری متکی بر نوعی ایدئولوژی پان عربیسم و ناسیونالیسم عربی با به تعبیری دقیق تر ترکیب ناسیونالیسم عربی با سوسیالیسم بود. اما در عربستان عنصر جدیدی به نام سلفی گری به ناسیونالیسم عربی اضافه شد.

ادامه مطلب
خرد جمعی، راه حل معمای حلب
جنگی که پایانی برای آن قابل تصور نیست

خرد جمعی، راه حل معمای حلب

علیرضا اکبری، معاون اسبق وزیر دفاع: راه سوم، معجزه ای است به نام "خرد انسانی"؛ راهکاری که قاعدتا باید از مسیر سازوکارهای تلاش های سیاسی بین المللی، با اتکای تجربیات بشری در خاتمه جنگ های بزرگ و ورود به دالان ترک مخاصمه و برقراری مصالحه، تعقیب شود.

ادامه مطلب