آمریکا - آرشیو

کشتی ترامپ در حال غرق شدن است
بررسی ایالت به ایالت رقابت انتخاباتی آمریکا

کشتی ترامپ در حال غرق شدن است

در نگاه کلی نظرسنجی ها و نمرات جداول نشان می دهد که کفه ترازوی رای های ایالت ها و رای های الکترال به سمت کلینتون است.

ادامه مطلب
خودکشی ترامپ
مناظره‌ای که کار جمهوریخواهان را تمام کرد

خودکشی ترامپ

در حالی که رسوایی جنسی به ترامپ ضربه شدیدی وارد کرد و وی قصد داشت با استفاده از این مناظره مجدداً شانسش را برای پیروزی احیا کند، اما اظهار تشکیک درباره سلامت انتخابات و نپذیرفتن نتیجه آن در صورتی که شکست بخورد اشتباه دیگری بود که وی مرتکب شد.

ادامه مطلب