آمریکا - آرشیو

هیچ یک از حضار متوجه کشتار نبود
جشن در بیت المقدس، خونریزی در غزه

هیچ یک از حضار متوجه کشتار نبود

هیچ یک از حضار به نظر نمی رسید که متوجه تضاد بین این مراسم و کشتاری که به فاصله چند کیلومتر دورتر اتفاق افتاده بود، شده باشد.

ادامه مطلب
حالا توپ در زمین ایران است
ادعای طرفداران خروج ترامپ از برجام

حالا توپ در زمین ایران است

خواسته ترامپ مبنی بر تغییر رژیم در کنار تمایل به ایجاد معامله‌ای جدید با ایران قرار دارد. او می‌داند که رهبران ایران مذاکره جدید هسته‌ای را رد کرده‌اند.

ادامه مطلب