آسیا و آفریقا - آرشیو

حمايت اوباما از کرسى دائم هند در شوراى امنيت

بحث تغيير ساختار شوراى امنيت، با سفر اوباما به هند و سخنان او در پارلمان اين کشور در دهلى نو وارد فضاى جديدى شده است. باراک اوباما براى اولين بار در تاريخ سياست خارجى ايالات متحده،‌ به صراحت از عضويت دائم هند در شوراى امنيت سازمان ملل حمايت کرد.

ادامه مطلب

هند هم ایران را تحریم کرد

در آستانه سفر باراک اوباما به هندوستان، این کشور نیز به جمع کشورهای تحریم کننده ایران پیوست. هند یکی از پایه‌های سیاست نگاه به شرق محسوب می‌شود و با این اقدام هند می‌توان گفت سیاست نگاه به شرق بیش از پیش به محاق می‌رود.

ادامه مطلب