آسیا و آفریقا - آرشیو

کره شمالى به سمت خلع سلاح

کريستوفر هيل،‌مذاکره کننده ارشد آمريکايى در خصوص برنامه هسته اى کره شمالى،‌در توکيو به خبرنگاران اعلام کرد که دور جديد مذاکرات هسته اى کره شمالى در آغاز ماه ميلادى جارى،‌پيش از تعطيلى کامل رآکتور يانگ بى يون آغاز مى شود.

ادامه مطلب

اجلاس وزراى خارجه درياى خزر در تهران

آذربايجان،‌ قزاقستان و روسيه براى استفاده از منابع طبيعى محدوديتهايى را پذيرفته اند ولى همچنان بايد بر روى مسئله تقسيم منطقه،‌منابع طبيعى و قرار داد خط لوله،‌کشتيرانى و حضور نيروهاى نظامى هماهنگى هاى لازم بين کشورها صورت گيرد.

ادامه مطلب