آسیا و آفریقا - آرشیو

يک روز نفس‌گير براى رئيس‌جمهورى افغانستان

کابل هنوز در کنترل کرزاى است

"شرايط در کابل تحت کنترل است ". اين جمله‌اى‌ست که حامد کرزاى رئيس‌جمهورى افغانستان پس از تحمل يک روز سخت و نفس‌گير بر زبان راند. کابل، پايتخت افغانستان سخت‌ترين روز خود را در هشت سال گذشته پشت سر گذاشت.

ادامه مطلب

کره‌شمالى صلح را تعطيل کرد، جنگ را آغاز

کيم جونگ ايل يک‌بار از جنگ مقدس سخن مى‌گويد و بار ديگر از صلح و آرامش. يک ‌بار تسليحات هسته‌اى خود را به رخ مى‌کشد و فرداى آن روز در مقابل دوربين خبرنگاران برج خنک‌کننده مهم‌ترين راکتور هسته‌اى خود را منفجر مى‌کند.

ادامه مطلب

افزايش اميد افغان‌ها به آينده

طبق نتایج یک نظرسنجی که در ماه دسامبر توسط بی‌بی‌سی، ای.بی.سی و ای.آر.دی انجام گرفت، ۷۰ درصد افغانی‌ها بر این باورند که کشورشان در مسیر درستی حرکت می‌کند. این رقم ۳۰ درصد بالاتر از سال گذشته است.

ادامه مطلب

رد صلاحيت وزراى کابينه افغانستان، به سود یا ضرر کرزای؟

اگرچه رد صلاحیت بسیاری از وزیران پیشنهادی کرزای را می‌توان شکستی برای او ارزیابی کرد اما بسیاری از کارشناسان امور افغانستان بر این نظرند که این امر نه تنها شکست که موفقیتی برای کرزای به حساب می‌آید.

ادامه مطلب

ضربه سخت پارلمان افغانستان به حامد کرزاى

آزمون سخت دموکراسی در افغانستان همچنان ادامه دارد. پس از برگزاری انتخابات پر سر و صدای ریاست جمهوری افغانستان که در آن حامد کرزای با اما و اگرهای بسیار مجددا رئیس جمهوری افغانستان شد، اکنون وی در مقابل آزمون دیگری این بار از سوی پارلمان این کشور قرار گرفته است.

ادامه مطلب