آسیا و آفریقا - آرشیو

اعلام هواپیماربایی با کدام هدف؟

در حادثه هواپیما ربایی دو دسته اهداف مختلفی را دنبال می کردند. دسته اول هواپیما ربایان بودند که هدفشان از اعتراض به سیاست های آمریکا بود و دسته دوم گروهی بودند که سعی داشتند تا نام ایران را خدشه دار کنند.

ادامه مطلب

رشد طالبان امنيت پاکستان را تهديد مى‌کند

با وجودى که پاکستان به عنوان يکى از کشورهاى متحد امريکا در مبارزه با تروريسم تلاش خود را براى مبارزه با حضور القاعده به کار گرفته ولى رسانه‌هاى بين‌المللى از گسترش طالبان در پاکستان خبر مى دهند.

ادامه مطلب

روياى دست يافتنى بى نظير بوتو

بى نظير بوتو که به نظر مى رسد براى به دست گرفتن قدرت دو باره در پاکستان بسيار مصمم است اعلام کرده است که در هر شرايطى به پاکستان باز مى گردد حتى اگر نتيجه مذاکراتش با پرويز مشرف موفقيت آميز نباشد.

ادامه مطلب

دفاع کرزاى از ايران در مقابل بوش

حامد کرزاى ‌رييس جمهور افغانستان اعلام کرد که ايران دوست بسيار خوب افغانستان است و در ژروسه مبارزه با تروريسم و مواد مخدر و رسيدن به صلح به افغانستان يارى رسانده است.

ادامه مطلب