آسیا و آفریقا - آرشیو

ایران برنده قمار تاریخی آمریکا

ایران برنده قمار تاریخی آمریکا

جنگنده‌های آمریکایی با همراهی و بعضا پشتیبانی نیروهای غربی لیبی را هدف حملات سنگین خود قرار می‌دهند. با این تفاسیر نه تنها موفقیتی در لیبی عاید آقایان نشده است بلکه زمزمه‌هایی در خصوص شکست آنها هم به گوش می‌رسد

ادامه مطلب
واتارا؛ آغازگر دومینوی حکومت مسلمانان در افریقا

واتارا؛ آغازگر دومینوی حکومت مسلمانان در افریقا

محمدرضا حاجی کریم جباری، سفیر سابق ایران در ساحل عاج در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی معتقد است ریاست جمهوری یک مسلمان در ساحل عاج برای اولین بار، احتمالاً موجب وقوع دومینویی برای حاکمیت رؤسای جمهور مسلمان در منطقه غرب آفریقا خواهد شد

ادامه مطلب
دوستان جونی، دشمنان خونی

دوستان جونی، دشمنان خونی

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل پاکستان در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به بررسی رابطه آمریکا و پاکستان می‌پردازد و معتقد است در عین حال که این دو کشور به یکدیگر نیازجدی دارند، به شدت نسبت به اهداف یکدیگر دچار تردید هستند

ادامه مطلب
مهار آمریکا در افغانستان

مهار آمریکا در افغانستان

دکتر هومن دولتی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی ضمن تحلیل مسائل مربوط به توافقتامه استراتژیک افغانستان و آمریکا می‌نویسد: این پیمان شاید موجب پای‌بندی کاخ سفید به اصولی گردد و محدوده عملکرد آنان را طبق گفته‌های آقای کرزی تنگ‌تر کند و «دست و پای آنان را ببنددد.»

ادامه مطلب
مجله هفته/ خبرساز هفته

مجله هفته/ خبرساز هفته

یک سوال در مورد لیبی ذهن غربی و شرقی و مسلمان و یهود را به خود مشغول کرده است. اینکه آیا غرب می تواند به افرادی چون عبدالحکیم الحسادی از رهبران مخالف لیبی اعتماد کند؟

ادامه مطلب
نقض حقوق بشر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر

نقض حقوق بشر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر

دکتر فریده شایگان، استاد حقوق بین الملل و مدیر گروه حقوق بشر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی شهید بهشتی در گفت‌وگوبا دیپلماسی ایرانی ضمن تاکید بر درستی تصمیم شورای امنیت به دخالت در موضوع لیبی معتقد است شیوه اجرای این عملیات می‌توانست به شیوه دیگری صورت گیرد

ادامه مطلب
زلزله ای که تنها ژاپن را لرزاند

زلزله ای که تنها ژاپن را لرزاند

دکتر ماندانا تیشه یار، مدیر مسئول مجله انگلیسی زبان سیاست بین الملل و کارشناس مسائل شرق آسیا، در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است ژاپن از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی نبود و نمی‌توان وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور را صرفا به خاطر رویداد سونامی‌ دانست

ادامه مطلب