آسیا و آفریقا - آرشیو

افزایش تنش‌ها میان چین و امریکا بر سر تایوان و نقش ایران

به نظر می‌رسد کش‌مکش میان چین و امریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به دیگر مناسبات این دو کشور برسد. در تازه‌ترین تحولات چین به نقشه‌ امریکا برای معامله تسلیحاتی با تایوان اعتراض کرد. پکن اعلام کرد که همکاری نظامی با واشنگتن را متوقف می‌کند.

ادامه مطلب

دست داشتن در قاقچاق مواد مخدر، اتهام تازه دولت کرزاى

در حالى که تنها دو روز از کنفرانس لندن بر سر افغانستان مى‌گذرد، دولت حامد کرزای متهم شده که علاقه‌ای به مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ندارد زیرا سیاستمداران پرنفوذ افغانی در قاچاق مواد مخدر دست دارند.

ادامه مطلب