آسیا و آفریقا - آرشیو

پچپچه ها

محکوم شدن شهردار هرات به حبس و جریمه نقدی، تبرئه نواز شریف از اتهامات و برگزاری مجلس ترحیم برای از دست رفتگان ارمنی حادثه توپولوف در ارمنستان، خبرها و نظرهای این بخش را تشکیل می دهد.

ادامه مطلب