آسیا و آفریقا - آرشیو

مصر؛ به سوی ناکجا!
سیسی از اشتباهات دوره مبارک درس نگرفته است

مصر؛ به سوی ناکجا!

مصر هرگز شرایطی چنین بغرنج را نداشته است. شاید خودتخریبی بهترین صفتی است که می‌تواند مصر امروز را توصیف کند.

ادامه مطلب
پایان حکومت نظامیان در میانمار
حزب آنگ سان سوچی به پیروزی رسید

پایان حکومت نظامیان در میانمار

نظامیان همچنان یک چهارم کل نمایندگان پارلمان، یکی از سه نامزد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزرات امور مرزی را در اختیار خواهند داشت.

ادامه مطلب
پوتین از آندورپوف درس می‌گیرد؟
تجربه افغانستان برای عملیات روسیه در سوریه

پوتین از آندورپوف درس می‌گیرد؟

بروس ریدل می‌نویسد: تفاوت‌های مهمی بین سوریه و افغانستان وجود دارد. پوتین در سوریه برای حفظ یک دولت شیعه کوچک می‌جنگد و نه برای بدست آوردن کل یک کشور.

ادامه مطلب