انتخاب سردبیر - آرشیو

انتظار نتيجه آنى نداشته باشيد

آنتونى کوردسمن، کارشناس خاورميانه در شوراى روابط بين‌الملل آمريکا طى مصاحبه اى با وب سايت اين شورا درباره مذاکرات آتى ايران و آمريکا درباره عراق اظهار نظر کرده است.

ادامه مطلب