آسیا و آفریقا - آرشیو

رژیم حقوقی دریای خزر، چالش‌ها و چشم‌اندازها
مدل 1+4 در مذاکرات خزر به زیان ایران بود

رژیم حقوقی دریای خزر، چالش‌ها و چشم‌اندازها

افشار سلیمانی، سفیر اسبق ایران در آذربایجان و تحلیلگر مسایل آسیای میانه و قفقاز در مقاله‌ای تحلیلی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و ارایه راهکار به منظور حل چالش میان کشورهای حاشیه خزر پرداخته است.

ادامه مطلب