آسیا و آفریقا - آرشیو

تحکیم استبداد به خرج دموکراسی
در باب کودتا و ضدکودتا در ترکیه کمی تامل کنیم

تحکیم استبداد به خرج دموکراسی

نتیجه کودتا احیای قدرت اردوغان بود، کسی که به خرج دموکراسی از این فرصت برای تحکیم قدرت استبدادی خود استفاده خواهد کرد.

ادامه مطلب
کودتای ترکیه برای ایران چه معنایی داشت؟
با توجه به فتح الله گولن ضدشیعی ضد ایرانی

کودتای ترکیه برای ایران چه معنایی داشت؟

شیرین هانتر، استاد دانشگاه جورج تاون می‌نویسد: روی کار آمدن یک رهبری گولنیستی می توانست به معنی سیاست های ضدایرانی شدیدتر و همکاری بیشتر ترکیه با دشمنان منطقه ای ایران باشد

ادامه مطلب
هفته خونینی که گذشت
خون اروپایی رنگین تر از خون آسیایی

هفته خونینی که گذشت

می توان گفت تا زمانی که داعش و گروه های وابسته یا مشابه آن در حال انتقام گرفتن هستند، حال و روز دنیا چندان مساعد نخواهد بود.

ادامه مطلب
آدم‌کشی در اروپا تروریسم است در افغانستان نه
برخورد دوگانه غرب با حملات تروریستی در اروپا، خاورمیانه و آسیا

آدم‌کشی در اروپا تروریسم است در افغانستان نه

رابرت فیسک می نویسد: اگر مسلمانان به ما (غرب) حمله کنند، تروریست هستند. اگر غیرمسلمانان به ما حمله کنند، تیرانداز هستند. اگر مسلمانان به مسلمانان دیگر حمله کنند، فقط مهاجم هستند.

ادامه مطلب