آسیا و آفریقا - آرشیو

نگاه آمریکا به افغانستان از لنز پاکستان
استراتژی واشنگتن در قبال کابل- اسلام آباد تغییر کرده است

نگاه آمریکا به افغانستان از لنز پاکستان

محمدرضا بهرامی سفیر اسبق ایران در افغانستان و تحلیل گر مسائل آسیای میانه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی استراتژی آمریکا در قبال انتخابات پاکستان و تحولات افغانستان در سایه خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا سال 2014 پرداخته است

ادامه مطلب