اقتصاد و انرژی - آرشیو

دیپلماسی انرژی

مطالعه تطبيقى رهيافت‌هاى امنيت انرژى چين و ژاپن در آسياى مرکزى عنوان مقاله‌اى است که تحت يک پروژه مشترک توسط دکتر الهه کولايى، و ماندانا تيشه‌يار دانشجوى دکتراى مرکز مطالعات شرق آسيا در دانشکده مطالعات بين‌الملل دانشگاه جواهرلعل نهرو- هندوستان تهيه شده است.

ادامه مطلب