اقتصاد و انرژی - آرشیو

ایران تنگه هرمز را نمی بندد
با وجود هیاهوی رسانه ای غرب

ایران تنگه هرمز را نمی بندد

دکتر منصور معظمی، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل انرژی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی معتقد است که هیچ گاه از نقش استراتژیک تنگه هرمز کاسته نمی شود.

ادامه مطلب
گذار از صنعت داری به صنعت سازی
راهکار ایران برای مبارزه با تحریم ها چیست؟

گذار از صنعت داری به صنعت سازی

غلام‌رضا کیامهر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، سیاست‌های ضدتحریمی ایران را برای دیپلماسی ایرانی مورد بررسی قرار داده است

ادامه مطلب
تحریم هوشمند، دروغ یا واقعیت
اهدافی که در پس فشارهای غرب مخفی شده است

تحریم هوشمند، دروغ یا واقعیت

کاهش تولید نفت ایران و عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت که اقتصاد ایران به آن گره خورده، همزمان با تحریم‌ها شده است و بیشتر تحلیل‌گران را به اشتباه انداخته است که رکود اقتصادی ایران نتیجه تحریم‌هاست.

ادامه مطلب
غرب سیاست مهار تقاضا را پیش گرفته است
برای مدیریت شوک نفتی تحریم ایران

غرب سیاست مهار تقاضا را پیش گرفته است

دکتر مهدی فاخری، معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است در شرایط فعلی دیگر نمی توانیم با این تحریم ها به صورت اقدامی مانند سایر اقدامات برخورد کنیم.

ادامه مطلب