اقتصاد و انرژی - آرشیو

افق روشنی برای بهبود اوضاع خاورمیانه نیست
صندوق بین‌المللی پول:

افق روشنی برای بهبود اوضاع خاورمیانه نیست

بعد از چهار سال از کشتار و خشونت در سوریه تولید ناخالص داخلی این کشور به نصف میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2010 یعنی قبل از آغاز درگیری‌ها رسیده است. همچنین نرخ تورم تا ماه مه 2015 نزدیک به 300 درصد افزایش داشته است.

ادامه مطلب
صف‌بندی ایران در برابر عربستان در اوپک
کشورهای هم‌صدا با تهران بیشتر می‌شوند

صف‌بندی ایران در برابر عربستان در اوپک

نورالدین بوطرفه، وزیر نفت الجزایر گفت که الجزایر هم، مانند ایران، معتقد نیست که تثبیت تولید باعث افزایش قیمت نفت می‌شود بلکه همانند ایران ما هم معتقدیم که برای کشورها باید سقف معینی در تولید تعیین شود و همه کشورهای عضو اوپک به آن پایبند باشند.

ادامه مطلب