اقتصاد و انرژی - آرشیو

انتقاد معاون وزارت نفت از موانع سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی

مسعود ميرکاظمى وزير پيشنهادى نفت دولت دهم که برای نمایش تخصص و اشراف خود به حوزه نفت به انتقاداتی درباره ساختار صنعت نفت و موانع ورود سرمایه خارجی در این حوزه پرداخته بود، با پاسخ کارشناسانه معاون امور بین الملل وزارت نفت مواجه شده است.

ادامه مطلب