اقتصاد و انرژی - آرشیو

عضویت یا عدم عضویت برای ایران فرقی نمی کند
صندوق بین‌المللی پول تحت فشار برای پیروی از تحریم ها

عضویت یا عدم عضویت برای ایران فرقی نمی کند

گفتگوی دیپلماسی ایرانی با دکتر فرهاد خرمی، استاد داشنگاه و کارشناس مسایل اقتصاد بین‌الملل درباره احتمال تحریم ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول

ادامه مطلب