اقتصاد و انرژی - آرشیو

اتحاديه عرب ميان ايران و ترکيه

پس از اجلاس اتحاديه عرب در سرت و پس از آن سفر محمود احمدى‌نژاد، رئيس جمهورى ايران به لبنان تمايل کشورهاى عربى به بهبودى رابطه با ايران افزايش يافته است. اين موضوعى است که الحيات در يادداشتى به آن پرداخته است.

ادامه مطلب

واکنش امريکا به سفر مالکى به ايران و تحرکات تازه مخالفان او در عراق

در حالى که با سفر نورى مالکى به کشورهاى مختلف منطقه از جمله ايران، نخست‌وزيرى او تقريبا مسجل شده اما با اين حال در جبهه رقيبانش نيز تحرکات تازه‌اى آغاز شده که باز هم مى‌تواند معادلات جارى سياسى در عراق را تحت تاثير قرار دهد.

ادامه مطلب

نشست‌هاى پرتعداد ولى بى‌نتيجه

تلاش براى حل مسئله افغانستان بازيگران بين المللى را بر آن داشته است تا اين بار در رم و تحت عنوان گروه تماس افغانستان گرد هم آيند تا بلکه بتوانند راه حلى براى خروج از بحران افغانستان پيدا کنند.

ادامه مطلب

افغانستان، ايران و امريکا را کنار هم نشاند

براى نخستين بار نماينده ايران و ايالات متحده با حضور نمايندگان ناتو با هم ديدار خواهند کرد. هر دو کشور نمايندگانى در سطح ميانه را به رم فرستادند تا در خصوص مساله افغانستان با هم همکارى داشته باشند. اين نشست در ايتاليا و با حضور ژنرال ديويد پترائوس پشت درهاى بسته انجام مى‌شود.

ادامه مطلب