اقتصاد و انرژی - آرشیو

وزیر خارجه جدید امریکا از کی شریک اقتصادی روسیه شد؟
انتخاب تیلرسون و تأثیر آن بر ژئوپولیتیک انرژی

وزیر خارجه جدید امریکا از کی شریک اقتصادی روسیه شد؟

تیلرسون 41 سال از عمر خود را صرف فعالیت در شرکت نفتی «اکسون موبیل» کرده است. وی در این شرکت کارش را به عنوان مهندس تولید آغاز کرد و پس از مدتی به پُست های مدیریتی متعددی دست یافت.

ادامه مطلب