اقتصاد و انرژی - آرشیو

اتحاد غیررسمی ایران، روسیه، چین و ترکیه در بازار نفت
ترامپ شخصا مخالف سیاست های افزایش تولید نفت عریستان است

اتحاد غیررسمی ایران، روسیه، چین و ترکیه در بازار نفت

سید محمد علی خطیبی می گوید: آمریکا در خاورمیانه بنای بالابردن هزینه ها را برای چین، روسیه وحتی سایر کشورهای اروپایی دارد که در مقابل یک اتحاد غیررسمی و درعین حال روبه گسترش میان چین، روسیه و کشورهای تولیدکننده نفت و گاز خاورمیانه از جمله ایران و حتی ترکیه برای ازبین بردن ناامنی و عوامل تشتت و افزایش امنیت انرژی در منطقه خاورمیانه درحال شکل گرفتن است.

ادامه مطلب