اقتصاد و انرژی - آرشیو

گام های مستقل ایران و روسیه در راستای تامین منافع
تهران و مسکو همکاری اقتصادی را به هم سویی های سیاسی اضافه کردند

گام های مستقل ایران و روسیه در راستای تامین منافع

حسن بهشتی پور کارشناس مسایل آسیای میانه و قفقاز در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی بر این عقیده است که روسیه و ایران در بازده های زمانی متفاوت بر اساس منافع خود عمل کرده اند و از اتحاد استراتژیک میان آنها خبری نیست

ادامه مطلب
همکاری های تهران و پکن در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای
دیپلمات بررسی کرد:

همکاری های تهران و پکن در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای

یکی از اجزا اصلی در روابط دو جانبه تهران و پکن، پیشرفت در توافق هسته ای ایران است. توافق موقت شش ماهه میان ایران و گروه 5+1 که در 24 نوامبر 2013 امضا شد و تا 20 نوامبر 2014 تمدید شد به چین یک فرصت اضافی را داده است تا بتواند با تحریم های غرب کنار بیاید

ادامه مطلب