اقتصاد و انرژی - آرشیو

سه ضربه سختی که عربستان را به اصلاحات واداشت
اهداف محمد بن سلمان از ارائه نقش راه 2030

سه ضربه سختی که عربستان را به اصلاحات واداشت

عربستان سعودی تحت فشار شدید دیگر کشورهای رقیب در تولید نفت است، مساله‌ای که سبب شده به دلیل سیاست‌های اشتباهش در تعامل با قیمت‌های نفت در بازار جهانی متحمل زیان‌های سنگین شود.

ادامه مطلب