اقتصاد و انرژی - آرشیو

مجله هفته/ يک خبرساز

شايد مقرر بوده که رابرت موگابه نيز مثل زين العابدين بن على 23 سال رياست کند. با اين تفاوت که تنها مرگ، خواهد توانست او را از رياست جمهورى جدا کند.

ادامه مطلب

به مصحلت است ايران بر حفظ وحدت و ثبات لبنان تاکيد کند

راى دادگاه بين‌المللى رفيق حريرى به هيئت اجرايى در زمانى ابلاغ شده است که رايزنى‌ها بر سر انتخاب جانشين سعد حريرى جريان دارد. گفت‌وگوى ديپلماسى ايرانى با محمد ايرانى، سفير سابق ايران در لبنان درباره آخرين تحولات اين کشور.

ادامه مطلب

آفریقا در حال تمرین دموکراسی است

جاويد قربان اوغلى، مدير کل سابق آفريقای وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی معتقد است دوران حکومت‌های دیکتاتوری، کودتاهای همراه با خشونت‌های گسترده و سرکوب حرکت‌های اجتماعی در آفریقا به پایان آمده و آفریقا در حال تمرین دموکراسی است.

ادامه مطلب

قضا و قدر و میهمانان صالحی و سلطانیه

ميهمانان تور هسته اى على اصغر سلطانيه و على اکبر صالحى دو روز به بازديد از مراکز هسته اى ايران پرداختند و رفتند. با وجود تلاش قابل تحسينى که تيم هماهنگ کننده هسته اى ايران از خود نشان داده و مى دهد، نگاهى به اهداف برگزارکنندگان نشان مى دهد که به سختى مى توان از صيد همه انتظارات توسط اين تور هسته اى سخن گفت.

ادامه مطلب

گزينه سوم غرب براى رويارويى با پرونده هسته‌اى ايران

غرب از اين نکته غفلت مى‌کند که ايران از مرحله جلوگيرى از دستيابى به دانش هسته‌اى گذر کرده است. ايران هر وقت که بخواهد مى‌تواند غنى‌سازى خود را افزايش داده و تکنولوژى هسته‌اى خود را تکميل کند چرا که دانش اصلى هسته‌اى را در اختيار دارد.

ادامه مطلب