اقتصاد و انرژی - آرشیو

درآمد کلان ناشی از تسهیل تجارت با ایران
بانک های کوچک از تحریم تهران سوءاستفاده می کنند

درآمد کلان ناشی از تسهیل تجارت با ایران

در نتیجه حذف بازیگران بزرگ، موسسه ها و بانک های کوچکتر مالیات بیشتری برای تجارت با ایران طلب می کنند و در عین حال خدمات بسیار پیچیده ای را ارائه می دهند.

ادامه مطلب
مجله هفته: خداحافظ تحریم صنعت نفت

مجله هفته: خداحافظ تحریم صنعت نفت

درحالی که تحریم نفتی ایران وارد مرحله تازه ای شده و امریکا برخی کشورهای نزدیک به خود را مجاب به قطع یا کاهش واردات نفت از ایران کرده، وزیر نفت می گوید ایران با تحریم صنعت نفت خداحافظی کرده است.

ادامه مطلب
جنگ اقتصادی ایران و غرب
تحریم های جهانی علیه ایران در سال 90

جنگ اقتصادی ایران و غرب

محمدرضا سبزعلی پور رییس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به مهمترین تحولات اقتصادی کشورمان در عرصه داخلی و خارجی در سال گذشته می پردازد و معتقد است سال 1390 آغاز جنگ اقتصادی کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا با ایران بوده است.

ادامه مطلب
بازگشت نظام ارزی چند نرخی
ایران و اقتصاد جهان در سال 1390

بازگشت نظام ارزی چند نرخی

مهندس امیرحسین توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی درگفتاری برای دیپلماسی ایرانی به مهم ترین تحولات اقتصادی ایران وجهان در سال گذشته می پردازد و معتقد است بازگشت نظام ارزی چند نرخی و کشف اختلاس بزرگ در نظام بانکی از مهم ترین تحولات اقتصاد ایران در سال 90 بود.

ادامه مطلب