اخبار اصلی - آرشیو

ادعاهای تازه امریکا علیه ایران

"ايران به سمت ديکتاتورى نظامى پيش مى‌رود." اين جمله‌اى‌ست که خانم هيلارى رودهام کلينتون در قطر بر زبان راند. وزير امور خارجه ايالات متحده درست در ميانه بازار داغ اتهام‌زنى ميان تهران – واشنگتن و انتقادها به اوضاع ناآرام داخلى در ايران اين جملات را بر زبان راند تا بر آتش معرکه بيش از پيش بيفزايد.

ادامه مطلب
چين، چترى براى يک کشور: ايران

چين، چترى براى يک کشور: ايران

درست در روزهايى که جامعه جهانى خود را براى تحريم ايران البته تشديد تحريم‌هاى پيشين مهيا مى‌کند، همه نگاه‌‌ها به سمت چين معطوف شده است. تنها کشورى در شوراى امنيت سازمان ملل که هم حق وتو دارد و هم البته با تحريم بيشتر ايران مخالف است.

ادامه مطلب
واشنگتن به تهران ايزوتوپ مى‌فروشد

مچ‌گيرى امريکايى‌ها از ايران!

ايران و غرب لجبازى عجيبى را با هم آغاز کرده‌اند. بازى ميان طرفين درگير در پرونده هسته اى ايران اندک‌اندک شکل رو کم کنى سياسى را پيدا مى‌کند. بازى در دقيقه نود دائما در حال تغيير است.

ادامه مطلب