اخبار اصلی - آرشیو

اين شما و اين ابرقدرت‌هاى جديد: ترکيه و برزيل

خبر امضاى توافقنامه هسته‌اى ميان ايران و ترکيه براى تمام کسانى که نگران بحران در پرونده هسته‌اى ايران بودند، خبر خوشايندى بود جز براى ايالات متحده و اسرائيل. دو رفيق شفيقى که به دنبال بهانه‌اى براى منزوى کردن يا حمله به اين کشور بودند. همزمان اما برزيل و ترکيه تبديل به محورهاى قدرت شدند.

ادامه مطلب

ايران در دقيقه نود نتيجه بازى را تغيير داد

ايران سرانجام بله را گفت. درست در روزهايى که همگان در نيويورک دور هم جمع شده‌‌اند تا متن قطعنامه اى عليه تهران را مهيا کنند و چهارمين دور از اين تحريم‌ها هم آغاز شود، در تهران خبرهاى خوبى به گوش رسيد: ايران غنى‌سازى اورانيوم خود را به ترکيه منتقل مى‌کند.

ادامه مطلب