اخبار اصلی - آرشیو

حمله به ایران خطرناک است

سر ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در ایران، در ارتباط با احتمال حمله نظامی به ایران هشدار داد و گفت چنین عملی جهان را به مکانی خطرناک‌تر تبدیل می‌کند. وی همچنین معتقد است که نمی توان به ایران اعتماد کرد.

ادامه مطلب