اخبار اصلی - آرشیو

لیبی می‌تواند مرداب سوم آمریکا باشد

جعفر قنادباشی کارشناس مسائل شمال آفریقا با نگاهی موشکافانه به آنچه در شمال قاره سیاه در جریان است در گفتگو با دیپلماسی ایرانی از سومین مردابی می‌گوید که می‌تواند بعد از افغانستان و عراق، سربازان غربی و آمریکایی را به محاق نابودی بکشاند.

ادامه مطلب

طرح‌هاى نبيل العربى براى بازسازى ديپلماسى مصر

: دکتر نبيل العربى از چهره‌هاى بسيار قابل احترام در داخل و خارج مصر محسوب مى‌شود که از خبرگى ديپلماتيک و حقوقى بسيارى برخوردار است که البته تجربه اين خبرگى را از طريق مناصب متعددى که در وزارت امور خارجه يا سازمان ملل داشته، به دست آورده است.

ادامه مطلب

نقش سوئیس در سفره هفت سین نیویورک

درحالی که دولت ایران در تلاش است با دعوت از سران کشورهای منطقه، پوششی بین المللی با تاکید بر مکتب ایرانی از جشن نوروز ارائه دهد، ملاقات اسفندیار رحیم مشایی با سفیر سوئیس این گمانه را مطرح می کند که دولت نسبت به شرکت در مراسم نوروز سازمان ملل راغب‌تر است.

ادامه مطلب