اقتصاد و انرژی - آرشیو

مخالفت بر سر اتحاديه عربى - ترکى- ايرانى

پيشنهاد عمرو موسى، دبير کل اتحاديه عرب مبنى بر تغيير چارچوب اتحاديه عرب و تبديل آن به اتحاديه‌اى که در آن کشورهاى همسايه اتحاديه به خصوص ايران و ترکيه نيز عضويت داشته باشند، جنجال گسترده‌اى در اين اتحاديه ايجاد کرده است.

ادامه مطلب

اشتون پاسخ داد،‌ اما نه پاسخ جليلى را!

کاترين اشتون، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و نماينده گروه 1+5 در مذاکرات هسته‌اى با ايران،‌ روز گذشته طى نامه‌اى به سعيد جليلى، ‌دبير شوراى عالى امنيت ملى، ابراز اميدوارى کرده است که تهران با تاريخ پيشنهادى وى براى ازسرگيرى گفت‌وگوهاى هسته‌اى موافقت کند.

ادامه مطلب