آرشیو اخبار

دستاورد اقتصادی آری، دستاورد سیاسی خیر
نتایج نشست اسلام آباد؛

دستاورد اقتصادی آری، دستاورد سیاسی خیر

سفر محمود احمدی نژاد به اسلام آباد برای شرکت در اجلاس سه جانبه ایران، پاکستان و افغانستان بیش از آنکه حاوی و حامل دستاوردهای سیاسی برای تهران باشد، واجد ارزش های اقتصادی و تجاری بود.

ادامه مطلب