آرشیو اخبار

بازگشت سیاست خارجی جنگ‌طلبانه
کلینتون رویکرد خصمانه‌ای به ایران خواهد داشت

بازگشت سیاست خارجی جنگ‌طلبانه

نادر انتصار در یادداشت اختصاصی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: متاسفانه ایران باید انتظار رویکرد خصمانه‌تری از جانب واشنگتن در دوره بعدی ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد. در نتیجه، ضروری است که ارزیابی هوشمندانه و واقع‌گرایانه‌ای از اهداف سیاست خارجی ایران در سطح منطقه و ورای منطقه صورت گیرد.

ادامه مطلب