آرشیو اخبار

کارلوس چگونه لو رفت؟
بیست و چهارمین بخش از کتاب «اسرار جعبه سیاه»

کارلوس چگونه لو رفت؟

او اشتباهی را مرتکب شد. با کارلوس تماس گرفت در حالی که سازمان امنیت او را زیر نظر داشت. نیروهای امنیتی به مکربل فشار آوردند او هم آنها را به آپارتمانی برد و خودش هم همراهشان بود. شاید بعید می دانست که کارلوس در آن جا باشد.

ادامه مطلب