آرشیو اخبار

کمک ایران به روند خلع سلاح شیمیایی سوریه
نیویورک تایمز پیشنهاد کرد

کمک ایران به روند خلع سلاح شیمیایی سوریه

ایران تنها در صورتی باید در ابتکار عمل مربوط به سوریه حضور داشته باشد که عزم راسخی برای حرکت در جهت ایجاد ثبات منطقه ای از خود نشان دهد. تمایل و اهداف ایران می تواند با دعوت از تهران برای کمک به روند خلع سلاح شیمیایی سوریه، محک زده شود.

ادامه مطلب