آرشیو اخبار

ايران بازيگر اصلى عرصه سياسى عراق

با وجود مذاکرات گسترده احزاب مختلف سیاسی عراق، بعید است که عربستان سعودی در شکل گیری دولت آینده این کشور نقش مهمی داشته باشد. اگر چه ریاض میزبان شمار بسیاری از رهبران سیاسی عراقی از جمله ایاد علاوی، مسعود بارزانی، جلال طالبانی و سید عمار حکیم بوده است.

ادامه مطلب