آرشیو اخبار

آن مرد می‌آید

محمد مرسی، رئیس جمهور اسلام گرای مصر برای شرکت در اجلاس سران عدم تعهد عازم تهران خواهد شد.

ادامه مطلب
عربستان در چه سطحی شرکت می کند؟
یک سفر و تعبیرهای در انتظار آن

عربستان در چه سطحی شرکت می کند؟

دکتر علی بیگدلی،‌ استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به اجلاس سران جنبش عدم تعهد معتقد است اگر عربستان سفر احمدی ن‍ژاد را پاسخ ندهد شرکت در نشست مکه اشتباه بوده است.

ادامه مطلب