آرشیو اخبار

دلیلی برای ماندن

در حالی که این تصور وجود داشت که ایالات متحده و نیروهای چند ملیتی به‌زودی و اندک اندک از منطقه خاورمیانه خارج شوند، شرایط به خصوص در افغانستان و پاکستان به گونه‌ای پیش می‌رود که کشورهای میزبان احساس نیاز بیشتری به حضور امنیتی آمریکا و متحدان می‌کنند.

ادامه مطلب