آرشیو اخبار

درهای گردشگری ایران باز می شود
همزمان با بهبود روابط با غرب

درهای گردشگری ایران باز می شود

ایران با آثار باستانی اش، مسجد های زیبای اش و چشم انداز خیره کننده یک خزانه فرهنگی غنی در جهان به شمار می رود اما در سی و اندی سال اخیر این دیدنی ها از چشم گردشگران بین المللی پنهان مانده است. در سال های اخیر، بیشترین بازدیدکنندگان از ایران در واقع بازرسان بین المللی بودند .

ادامه مطلب