آرشیو اخبار

هیچ کس پشت سر ترامپ نمی ایستد
آمریکا و بحران سازی بر سر برجام

هیچ کس پشت سر ترامپ نمی ایستد

نه تنها بیشتر متحدان آمریکا در اروپا علاقه ای به جنگ علیه ایران ندارند، بلکه روسیه و چین نیز از جنگ با این کشور حمایت نخواهند کرد.

ادامه مطلب