آرشیو اخبار

اعتصاب در لندن شبکه حمل و نقل را متوقف کرد

اعتصاب در لندن شبکه حمل و نقل را متوقف کرد گالری

شبکه حمل و نقل عمومی در شهر لندن روز جمعه گذشته در پی اعتصاب کارکنان قطارها و اتوبوس ها بر سر شرایط کاری و ناکافی بودن دستمزدها، متوقف شد. اعتصاب روز جمعه جدیدترین مورد اعتصاب در بازار کار بر سر نابرابری دستمزدها و هماهنگ نبودن آن با نرخ تورم دو رقمی، بوده است. (عکس ها توسط هنری نیکولز گرفته و در رویترز به اشتراک گذاشته شده اند.)

ادامه مطلب