آرشیو اخبار

باور بیش از حد به توانایی غیر متعهد‌ها گمراه کننده است
برای مقابله با تحرکات آمریکا در آژانس و شورای امنیت

باور بیش از حد به توانایی غیر متعهد‌ها گمراه کننده است

سید صادق خرازی، معاون سابق وزیر خارجه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به گزارش اخیر مدیر کل آژانس می‌پردازد و معتقد است نقش روسیه در مقابل فشار غرب در مسئله هسته ای بسیار تعیین کننده خواهد بود. چنانچه ایران و روسیه نتوانند در ارتباط نظراتشان را به هم نزدیک کنند، انگیزه روسها نیز برای ایستادگی در مقابل غرب کمتر خواهد شد.

ادامه مطلب