آرشیو اخبار

خوشرو : اصرار آمریکایی‌ها بر مواضع‌شان مذاکرات را دچار التهاب می‌کند

خوشرو : اصرار آمریکایی‌ها بر مواضع‌شان مذاکرات را دچار التهاب می‌کند

معاون وزیر خارجه پیشین ایران گفت: اگر آمریکایی ها دچار خام اندیشی شوند و فکر کنند مذاکرات و مقطع فعلی جای فشار آوردن به ایران است و روی مواضع شان پافشاری کنند فرآیند مذاکرات هسته ای را با التهاب مواجه می کنند.

ادامه مطلب
اپیدمی افول مذاکرات از وین تا تهران
مرحله بعدی همکاری های ایران و آژانس مشخص نشد

اپیدمی افول مذاکرات از وین تا تهران

عباس عراقچی، در سفری که سال گذشته به وین داشت در دیدار با یوکیا آمانو،از او خواست اگر به دنبال پیشرفت در مذاکرات با ایران است، باید از طرح موضوعات دشوار مانند بازرسی از پارچین در مراحل اولیه مذاکره خودداری کند. هرچند آمانو چنین کرد اما اکنون به نظر می رسد این چاشنی های انفجاری است که جای پارچین را به عنوان مانعی بر سر پیشرفت مذاکرات پر کرده است.

ادامه مطلب