آرشیو اخبار

نقش مطبوعات در بسط دموکراسی ترکیه

چهار کانال عمده تلویزیونی در ترکیه، هر شب با دعوت از طیف وسیعی از صاحب نظران و مردم، و تشکیل میزگردها سعی می کنند بحران موجود را از جنبه های مختلف بررسی و راه های برون رفت از آن را جستجو کنند.

ادامه مطلب

ایرانیان آمریکا از کدام نامزد حمايت مى کنند؟

نسل جدید ایرانیان آمریکا، دور از وطن شان و رویگردان از دولت کنونی آمریکا که روزگاری به شکل تاریخی طرفدار آن بودند، چشم به باراک اوباما دوخته اند تا تغییراتی به خصوص در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران ایجاد کند.

ادامه مطلب

ادامه تلاش هاى نامنظم براى تعیین رژیم حقوقی خزر

بيست و دومين اجلاس گروه کارى تدوين کنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر با حضور نمايندگان 5 کشور ساحلى در تهران برگزار شد. در اين اجلاس، نمايندگان 5 کشور ساحلى خزر گردهم آمدند تا درباره تدوین رژيم حقوقى این دریا به نبادل نظر بپردازند.

ادامه مطلب