آرشیو اخبار

تنش در روابط اسرائيل و بريتانيا

در پی صدور حکم تعقیب از سوی دادگاهی در لندن علیه زیپی لیونی وزیر امور خارجه سابق اسرائیل، تلاویو از وزرایش خواست، پيش از اجراى وعده‌هاى دولت انگليس مبنى بر تغيير قانون تحت پيگرد قراردادن جنايت‌کاران جنگى از سفر به اين کشور خوددارى کنند.

ادامه مطلب

کابيه ناقص افغانستان معرفى شد

در حدود چهار ماه پس از برگزاری انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزای روز شنبه 19 دسامبر فهرست وزرای کابینه جدید خود را به مجلس ارائه کرد. البته هنوز این فهرست کامل نیست.

ادامه مطلب